Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Juridische kennisgeving

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

----

 

OVERZICHT

 

Deze website wordt beheerd door JFMSD srl. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar JFMSD srl. JFMSD srl biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld .

 

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden" , "Voorwaarden"), inclusief aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, handelaars en / of content bijdragers.

 

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

Onze winkel wordt gehost op Lightspeed POS. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

 

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

 

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een meerderjarige u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

 

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).

 

Elke schending of schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de diensten te weigeren.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

 

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder toestemming. uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons.

 

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn bedoeld voor uw gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit om te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

 

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

 

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor om de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Service.

 

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk beschikbaar in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

 

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm kleuren nauwkeurig weergeeft.

 

We behouden ons het recht voor, maar zijn hiertoe niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elke dienst of productaanbieding op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

 

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere goederen die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

 

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, van handelaars, wederverkopers of distributeurs kunnen lijken.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle uitoefenen of geen invloed uitoefenen.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

 

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

 

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zijn ook deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

 

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we geven geen garantie of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen bij diezelfde derden te worden ingediend.

 

 

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

 

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, of u nu online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") bent, u verleent ons het recht, op elk moment en zonder beperking, om te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden , om te vertalen en anderszins te gebruiken en in alle media eventuele opmerkingen die u ons stuurt. We zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren en dat mogen we ook niet doen; (2) om eender wie een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.

 

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken denken dat deze illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

 

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst zouden kunnen beïnvloeden. of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of die van een andere derde partij.

 

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

 

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen. productverzending, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is. , op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

 

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gedefinieerde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

 

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen, te bladeren, het internet te verkennen of te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te ondermijnen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van verboden gebruik.

 

 

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

We garanderen niet of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

 

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

 

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

 

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder enige vorm van voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verhandelbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.

 

JFMSD srl, onze directeuren, managers, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele schade , punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of contractueel zijn, onrechtmatige daad (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product afgeleid van deze dienst, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot enige fout of weglating in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enig ander c ontenu (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

 

 

 

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

 

U stemt ermee in om JFMSD srl, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen. , met betrekking tot een claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

 

ARTIKEL 15 - ONDERSCHEIDBAARHEID

 

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan, en moet het niet-toepasselijke deel worden beschouwd als Los van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.

 

 

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

 

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

 

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

 

Als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden heeft kunnen voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. vooraf en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de beëindigingsdatum (inclusief deze), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of enig deel daarvan ).

 

 

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

 

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag niet betekenen dat we afstand doen van dit recht of deze bepaling.

 

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander operationeel beleid of regel die we op deze site of in verband met de service plaatsen, vormen de volledige afspraak en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangt alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, eerdere en hedendaagse, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

 

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de opsteller.

 

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn op Boulevard de Douai, 91, Luik, WAL, 4030, België.

 

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van wijzigingen in deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

 

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

 

Vragen met betrekking tot de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunnen naar [email protected] worden gestuurd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »